Cyfrowa Szkola - spotkanie dla organów prowadzących Drukuj
Wpisany przez Artur Nowak
piątek, 06 kwietnia 2012 08:09
 
 

Szanowni Państwo

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji rządowego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła"zapraszamy

osoby odpowiedzialne za sprawy oświatowe w gminach

województwa opolskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 27.


Spotkanie dla dyrektów szkół podstawowych odbędzie się w dniu 12.kwietnia 2012r. zgodnie z ogłoszeniem poniżej, w siedzibie WODIiP.

W związku z realizacją programu „Cyfrowa szkoła” informujemy, że w wyniku interpretacji MEN koszty łącza internetowego nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że koszt łącza wymaganego w projekcie ponosi szkoła i nie może on być elementem kosztorysu realizacji programu.