Zgłoszenie na konferencję

Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów informatycznych
w dniu 16 kwietnia 2012r.

Liczba miejsc ograniczona. Przesłanie zgłoszenie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.
Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty zostanie opublikowana po zamknięciu zapisów.

Imię i nazwisko:
Typ placówki:
Warsztat szkoleniowy: