Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z  Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona www to: www.rcre.opolskie.pl

Edukacja ku przyszłości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Stanisław Rożniatowski
środa, 18 maja 2011 21:55
 
 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego rozpoczyna realizację projektu systemowego Edukacja ku przyszłości w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uwaga! Projekt skierowany jest do szkół, które dotychczas nie brały udziału w projektach poddziałania 9.1.2. Do nich skierowaliśmy zaproszenie w formie pisemnej - poniżej lista tych szkół. Prosimy Państwa o odpowiedź (również negatywną) na zamieszczonym w przesyłce formularzu.

Jeśli Państwa szkoła spełnia warunki udziału i nie znajduje się na niżej wymienionych listach - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Lista szkół wiejskich (PDF)
Lista szkół miejskich (PDF)
. Formularz zgłoszenia (PDF) - dla szkoły spełniającej warunki udziału i nie umieszczonej na ww. listach.

Informacji dodatkowych o Projekcie i zasadach udziału udzielają:

. Janusz Podolak,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr tel. 600 344 562 lub 77 455 48 69 wew. 106 lub
. Stanisław Rożniatowski,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr tel. 600 344 621 lub 77 455 48 69 wew. 103

Projekt Edukacja ku przyszłości składa się z trzech działań. Szkoła może wziąć udział w jednym z dwóch: Nowe Technologie na Usługach Edukacji lub Zaczarowany Świat oraz dodatkowo w trzecim działaniu Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym. Warunkiem koniecznym jest, by w wybranych projektach udział brali różni uczniowie i nauczyciele.

Nowe Technologie na Usługach Edukacji (WODIiP)

W tym działaniu nauczyciele - nieobciążeni koniecznością realizacją programu nauczania - będą mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy stosowanie metod aktywizujących, np. metoda projektu. Nowoczesne metody i środki nauczania pozwolą na zaciekawienie uczniów wybranym przedmiotem lub grupą przedmiotów.

Szkoła biorąca udział w tym działaniu musi zapewnić rekrutację uczniów. Możliwe są dwa warianty: cztery lub dwie minimum dziesięcioosobowe grupy uczniów.  W każdej grupie zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych na podstawie własnego scenariusza z wykorzystaniem aktywnych metod opartych na nowych technologiach. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele będę uczestniczyć w kursie dotyczącym zastosowania nowych technologii i metod aktywnych. W trakcie trwania projektu będziemy kontynuować szkolenia z nauczycielami, umożliwiając im uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie wykorzystania środków i narzędzi ICT. Nadzór nad całością działań w szkole sprawuje Szkolny Lider NTUE, którym będzie dyrektor szkoły lub nauczyciel wskazany przez dyrektora do reprezentowania szkoły w Projekcie.

 Zaczarowany Świat (WODIiP)

Działanie to jest innowacyjną metodą wspierania rozwoju ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno-doświadczalnych. Ma za zadanie pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy. Z każdej szkoły zaplanowano udział trzech minimum dziesięcioosobowych grup uczniów w zajęciach z wykorzystaniem pracowni tematycznych. Nauczyciele - po uprzednim szkoleniu i opracowaniu scenariusza - przeprowadzą zajęcia wprowadzające uczniów w tematykę eksperymentów. Kolejnym etapem będą zajęcia prowadzone przez nauczycieli ze swoimi grupami w pracowniach eksperymentalnych WODIiP. Po wizycie w naszym ośrodku nauczyciele przeprowadzą zajęcia podsumowujące. Podczas projektu kontynuowane będą szkolenia dla nauczycieli, umożliwiając im uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie wykorzystania środków i narzędzi ICT.

 Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym (WOM)

Działanie będzie wspierało programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, w szczególności obejmujące:

  • Zapoznanie nauczycieli z metodami i narzędziami pozwalającymi diagnozować predyspozycje zawodowe uczniów,
  • Udostępnienie narzędzi do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
  • Wykorzystania wyników diagnozy do opracowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej (portfolio ucznia),
  • Opracowanie materiałów dydaktycznych uwzględniających narzędzia diagnostyczne,
  • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, w tym z wykorzystaniem narzędzi ICT.

Z każdej szkoły jeden z nauczycieli weźmie udział w szkolenia przygotowującym do niestandardowej pracy z uczniami. Jego zadaniem będzie przygotowanie zindywidualizowanych i nowatorskich pakietów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych, w tym scenariuszy zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod. Projekt obejmie swoim udziałem minimum czternastu uczniów w szkole.