Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z  Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona www to: www.rcre.opolskie.pl

Rozbudowa WODIiP Opole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lesław Tomczak
niedziela, 12 grudnia 2010 00:00
 
 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

informuje, iż realizuje zadanie pn.

„Rozbudowa i nadbudowa budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno – magazynowego na pracownie dydaktyczne Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu”

w ramach projektu

„Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Inwestycja realizowana jest w ramach

Osi priorytetowej 5 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Działanie 5.1 - Wsparcie infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Inwestycja obejmuje

rozbudowę budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno – magazynowego na pracownie dydaktyczne Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu przy ul. Głogowska 27 w Opolu.

Planowany termin zakończenia inwestycji: luty 2011 r. 

Szczegółowych informacji odnośnie zadania udziela

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia  Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

pod nr tel. 077 45 52 979

oraz

Departament Edukacji i Rynku Pracy

pod nr tel. 077 54 16 505