Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z  Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona www to: www.rcre.opolskie.pl

Informacja o zakończeniu rozbudowy WODIiP Opole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam Koj
poniedziałek, 21 marca 2011 00:00
 
 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

informuje

o ZAKOŃCZENIU realizacji zadania pn. 

„Rozbudowa i nadbudowa budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno – magazynowego na pracownie dydaktyczne Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu”

w ramach projektu

„Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim”

Inwestycja realizowana była w ramach:

Osi priorytetowej 5 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Działanie 5.1 - Wsparcie infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 5.1.1 - Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Inwestycja obejmowała:

rozbudowę budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno – magazynowego na pracownie dydaktyczne Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu przy ul. Głogowska 27 w Opolu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,

„inwestujemy w Twoją przyszłość”