Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z  Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona www to: www.rcre.opolskie.pl

Protokoły Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam Koj
wtorek, 20 marca 2012 10:25
 
 

Wojewódzka Komisja Konkursowa, po zatwierdzeniu dokumentacji przez Kuratorium Oświaty w Opolu, przedstawia wyniki Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych.

  • Protokół z etapu wojewódzkiego pobierz>>
  • Lista uczniów rekomendowanych do uzyskania tytułu laureata pobierz>>

Finał wojewódzki odbył się 5 marca 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenie Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Uczniowie rozwiązywali test-quiz na platformie e-learningowej moodle składający się z 25 pytań. Na rozwiązanie testu uczeń miał 45 minut. Każdemu uczestnikowi przysługiwało tylko jedno podejście konkursowe. Pytania były wyświetlane każdemu uczestnikowi w sposób losowy. Kolejność poprawnych odpowiedzi także była pokazywana losowo. Każdy uczeń jednak miał te same pytania i te same przykładowe odpowiedzi.
Punkty - odpowiedzi uczniów były automatycznie zliczane przez system moodle.
Druga część finału polegała na rozwiązaniu zadania praktycznego z zakresu szeroko rozumianej technologii informacyjnej i wykorzystania narzędzi ICT w praktyce. Na rozwiązanie zadania uczniowie mieli 60 minut.
Razem – z obydwu części finału można było uzyskać 46 punktów (26 - test oraz 20 - zadanie praktyczne)

Wartym odnotowania jest fakt, iż w porównaniu do roku ubiegłego do zmagań konkursowych przystąpiło 160 gimnazjalistów – czyli więcej o prawie 20%. Rośnie także lista uczestniczących w konkursie gimnazjów – która w tym roku przekroczyła liczbę 50.